Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Definities:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
E-Bike/fiets: De gehuurde fiets(en) en/of de E-Bike(s) inclusief onderdelen (zoals de sleutel) als ook de accessoires die worden gehuurd.
E-Chopper: De gehuurde E-Chopper(s) inclusief onderdelen (zoals de sleutel) als ook de accessoires die worden gehuurd (zoals de helm). 
huurder: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit.
verhuurder: Fiets Huren Harderwijk, Landbouwlaan 1B, 3844 KV  Harderwijk, Kvk. nr. 82330220.
schriftelijk: In geschrift of elektronisch.


Verplichtingen van de huurder

E-Bike/Fiets:

 1. Verhuurder stelt de fiets in goede staat aan huurder ter beschikking. Als huurder van mening is dat de door verhuurder aan hem ter beschikking gestelde fiets niet in goede staat is, dan moet huurder dit onmiddelijk bij het ophalen van de fiets aan verhuurder bekend maken. 
 2. Het is niet toegestaan de fiets te besturen onder invloed van drugs of alcohol. Huurder dient zich te houden aan de in Nederland geldende wetgeving en verkeersregels en geacht deze te kennen. Het is ten strengste verboden om zich met meer dan 1 persoon (anders dan met een kind in een kinderzitje) op de fiets te begeven.
 3. Het is huurder niet toegestaan zich met de fiets op een zandverstuiving, strand, of enig ander terrein te begeven waarvoor de fiets niet is bedoeld.
 4. Huurder zal alle voorzorgsmaatregelen treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal en als een goed beheerder de door hem gehuurde fiets behandelen.
 5. Verhuurder heeft het recht om de fiets bij teruggave te inspecteren op schade en gebreken.
 6. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de fiets, toegebracht in de huurperiode en zal de reparatiekosten inclusief vervanging van beschadigde onderdelen aan verhuurder direct bij inlevering van de fiets betalen.
 7. Huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die huurder aan derden toebrengt. 
 8. In geval van pech neemt huurder in alle gevallen eerst contact op met verhuurder. Ook wanneer het pech geval, buiten de "pech onderweg" service voorwaarden valt van verhuurder. Huurder bespreekt dan telefonisch samen met verhuurder hoe te handelen om het pech geval te verhelpen.
 9. Bij verlies of diefstal is huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. De dagwaarde van een E-Bike is tijdens de huidige huurperiode hierbij vastgesteld op € 1.500,00. De dagwaarde van een normale (niet elektrische) fiets is tijdens de huidige huurperiode hierbij vastgesteld op € 650,00

E-Chopper:

 1. Verhuurder stelt de E-Chopper in goede staat aan huurder ter beschikking. Als huurder van mening is dat de door verhuurder aan hem ter beschikking gestelde E-Chopper niet in goede staat is, dan moet huurder dit onmiddelijk bij het ophalen van de E-Chopper aan verhuurder bekend maken. 
 2. Het is niet toegestaan de E-Chopper te besturen onder invloed van drugs of alcohol. Huurder dient zich te houden aan de in Nederland geldende wetgeving en verkeersregels en geacht deze te kennen. Huurder is verplicht een helm te dragen voor alle berijders tijdens het gebruik van de E-Chopper.
 3. Huurder is niet toegestaan om de E-Chopper met meer dan 120 kg te beladen. Een Kind van 8 tot 15 jaar mag mee als passagier achterop de E-Chopper, mits het kind voorzien is van een helm en het totale gewicht van beide berijders niet de grens van 120 kg in zijn totaliteit overschrijd.
 4. Het is huurder niet toegestaan zich met de E-Chopper op een zandverstuiving, strand, of enig ander terrein te begeven waarvoor de E-Chopper niet is bedoeld.
 5. Huurder zal alle voorzorgsmaatregelen treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal en als een goed beheerder de door hem gehuurde E-Chopper behandelen.
 6. Verhuurder heeft het recht om de E-Chopper bij teruggave te inspecteren op schade en gebreken.
 7. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de E-Chopper, toegebracht in de huurperiode en zal de reparatiekosten inclusief vervanging van beschadigde onderdelen aan verhuurder direct bij inlevering van de E-Chopper betalen.
 8. In geval van pech neemt huurder in alle gevallen eerst contact op met verhuurder. Ook wanneer het pech geval, buiten de "pech onderweg" service voorwaarden valt van verhuurder. Huurder bespreekt dan telefonisch samen met verhuurder hoe te handelen om het pech geval te verhelpen.
 9. Huurder draagt ten volle het eigen risico tot € 500,00 van de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die huurder aan derden toebrengt. Het genoemde eigen risico is afkoopbaar voor € 4,50, te voldoen bij de betaling van de boeking.
 10. Bij verlies of diefstal is huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de E-Chopper. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. De dagwaarde van een E-Chopper is tijdens de huidige huurperiode hierbij vastgesteld op € 2.000,00. Overeenkomst

Het aanbod van verhuurder gebeurt alleen schriftelijk (waaronder een elektronisch aanbod) . Het aanbod mag door verhuurder worden ingetrokken, bijvoorbeeld wanneer een fiets niet beschikbaar is. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de huurovereenkomst door huurder. Op de huurovereenkomst staan de tarieven en de huurperiode vermeld.Reserveringen

 1. Reserveren is alleen online mogelijk. Een reservering is pas definitief als verhuurder de boekingsbevestiging aan huurder heeft verstuurd en de betaling van huurder heeft ontvangen. Als een betaling niet binnen 48 uur door verhuurder is ontvangen, is er geen reservering gemaakt. Verhuurder neemt de reservering dan niet in behandeling.
 2. Reserveringen korter dan 2 dagen voor aanvang van de huurperiode worden niet in behandeling genomen.
 3. Als huurder de definitieve reservering niet nakomt zal het vooruit betaalde bedrag niet worden terugbetaald, tenzij huurder de reservering minimaal 7 dagen voor ophaaldatum annuleert. In dat geval zal verhuurder 80% terugbetalen.
 4. Alle huurartikelen dienen voor 17:30 uur ingeleverd te zijn.
  Bij te late inlevering zal huurder voor elke dag of dagdeel dat de fiets later dan overeengekomen is teruggebracht, de volle daghuur aan verhuurder voldoen, te berekenen vanaf 17:30 uur op de inleverdatum.
 5. Bij voortijdige terugbezorging van de fietsen door huurder blijft de gehele huurprijs gelden.
 6. Bezorgen op (vakantie)locatie is alleen mogelijk bij een huurperiode vanaf 7 dagen, 2 fietsen en binnen een straal van 10 kilometer van Harderwijk. Huurder kan hiervoor een aanvraag doen via het opmerkingen tekstvak tijdens het reserveren. Verhuurder vermeld dan in de boekingsbevestiging of bezorgen mogelijk is. Als dit niet in de boekingsbevestiging vermeld staat dan is bezorgen niet mogelijk.Huursom

De huursom wordt vastgelegd bij het aangaan van de huurovereenkomst n.a.v. de geldende tarieven, zoals zichtbaar op website van verhuurder.Disclaimer:

Met deze huurvoorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties van onze huurvoorwaarden.
Verhuurder is niet gebonden door eventuele typefouten.

Op deze voorwaarden en alle geschillen die uit de huurovereenkomsten voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Trustworthy E-Bike and E-Chopper Rental

Quality and customer-adjusted

Decent Prices

Very good rental prices

On the road bike service

In case of breakdown

Satisfied customers

Many satisfied customers preceded you